Wczesne żywienie jednodniowych piskląt

Żywienie jednodniowych piskląt jest niezbędne dla uzyskania dobrych wyników zootechnicznych i ekonomicznych. Proces wylęgu okienkowego, po którym następują intensywne procedury i transport, powoduje u jednodniowych kurcząt duży stres. Aby mogły one sobie z tym poradzić, potrzebna jest kontrola środowiska i dostarczanie niezbędnych składników odżywczych. Chociaż natura zapewnia jednodniowemu pisklęciu składniki odżywcze niezbędne do przetrwania w formie pozostałego żółtka, to dodatkowe podawanie odpowiednich składników odżywczych jest niezbędne do stymulowania rozwoju jelit. Jelito stanowi pierwszą linię obrony w zapobieganiu chorobom i jest odpowiedzialne za skuteczność odżywiania. 

Problemy na wczesnych etapach rozwoju  

W przeciwieństwie do innych gatunków, ptaki mają w swoim organizmie magazyn żywieniowy w postaci pozostałości woreczka żółtkowego. Jednocześnie, w przeciwieństwie do innych gatunków objętych profesjonalną hodowlą, ptaki – niezależnie od tego czy są to kurczaki czy indyki – zazwyczaj nie mają bezpośredniego dostępu do paszy. Łącznie z wylęgiem, klasyfikacją, sortowaniem, przechowywaniem i transportem, umieszczenie jednodniowych kurcząt w gospodarstwach może trwać od 24 do 72 godzin. Okoliczności te sprawiają, że oczywistym jest, dlaczego wczesne żywienie w kurniku ma ogromny wpływ na późniejszy rozwój. 

Oprócz zewnętrznych czynników stresogennych, z którymi młode ptaki muszą się zmierzyć po wylęgu, następuje również wyraźna zmiana dotycząca żywienia. Podczas gdy żółtko składa się zasadniczo z tłuszczów i białek, w cząsteczkach specyficznych dla drobiu, ptak ma później do czynienia głównie z tłuszczami roślinnymi, białkami i oczywiście dużą ilością skrobi. 

Ułatwianie procesu przemian 

Nowy prestarter GalliFirst, który wkrótce pojawi się na rynku, został opracowany w celu dostarczenia niezbędnych składników odżywczych. Uwzględnia on wszelkie okoliczności i łączy potrzeby młodego ptaka z wymaganiami odpowiedniego okresu produkcyjnego. Osiągnięcie dobrych wyników wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich rewolucyjnych przemian. 

Jednorodna i rozdrobniona struktura pozwala na szybkie i stabilne zwiększenie dawki paszy, a wyselekcjonowany specyficzny skład buduje pomost pomiędzy żywieniem z woreczka żółtkowego a późniejszym spożywaniem paszy i rozwojem ptaka. Źródłem białka jest na przykład białko jaja oraz specjalnie wyselekcjonowanych roślinne koncentraty białkowe, które zapewniają optymalne zaopatrzenie rozwijającego się organizmu w aminokwasy. 

Aby osiągnąć szybki i zrównoważony rozwój jelita we wszystkich segmentach składniki pokarmowe muszą łączyć w sobie „znane” składniki odżywcze żółtka oraz później stosowane składniki odżywcze pochodzenia roślinnego w celu dostosowania się, ale nie obciążenia przewodu pokarmowego młodych zwierząt. Po dużym stresie, którego doświadczają młode ptaki w pierwszych godzinach życia, specjalna koncepcja dodatków opartych na probiotykach i MCFA pozwala na wykształcenie zrównoważonego i odpornego przewodu pokarmowego. 

GalliFirst, który wkrótce pojawi się na rynku, przeznaczony jest do stosowania tylko przez kilka pierwszych dni (do 2. dnia życia). Jego głównym celem jest jak najwcześniejsze stymulowanie spożycia paszy. Poziomy składników odżywczych w paszy są tak pomyślane, aby ułatwić przejście na zwykły starter w taki sposób, aby nie doszło do spadku spożycia paszy niezbędnego do uzyskania dobrych wyników. 

Podsumowanie powodów 

Celem jest ukształtowanie związku między zasadniczym żywieniem ptaka a późniejszym podawaniem paszy. Chcemy, aby ptaki jak najszybciej zaczęły spożywać paszę, co zaowocuje dobrym rozwojem przewodu pokarmowego i wysoką wydajnością w cyklu produkcyjnym. GalliFirst należy podawać jako dodatek do normalnego startera przez pierwsze 2 dni po przybyciu na teren gospodarstwa. Należy go nakładać na papier pod linią do pojenia (przy pobraniu paszy ok. 30 gr/ptaka).

Podsumowanie zalet GalliFirst 

  • Jednorodna, pokruszona struktura, umożliwiająca bezpośrednie spożywanie przez jednodniowe pisklęta (nawet z młodszego stada rodzicielskiego). 
  • Źródła wysokostrawnego białka o doskonałej dostępności i proporcji aminokwasów zapewniają odpowiednią podaż, nawet gdy spożycie paszy jest wciąż ograniczone. 
  • Mieszanka kilku źródeł energii pomaga w utrzymaniu temperatury ciała, ale jednocześnie wyzwala początkowe wydzielanie enzymów umożliwiających późniejsze trawienie paszy. 
  • Koncepcja addytywna wspierająca rozwój przewodu pokarmowego wzmacnia rozwój stabilnej mikroflory i stymuluje spożywanie paszy na wczesnym etapie rozwoju. 

Jeśli chcemy osiągnąć odpowiednią wydajność genetyczną, niezbędne jest stworzenie podstaw do uzyskania odpowiedniego rozwoju organizmu. To zaczyna się już u jednodniowych kurcząt. GalliFirst ułatwia przejście od żywienia z woreczka żółtkowego do pobierania paszy, pomagając ptakom w walce ze stresorami w pierwszej fazie życia. 

Twój ekspert Earlyfeed
Stefan Alius
Product Manager Poultry

Ten kontakt został zasugerowany na podstawie lokalizacji, z której przeglądasz. Tutaj możesz oczywiście sprawdzić również inne nasze kontakty i lokalizacje.

Zbilansowane żywienie młodych zwierząt  

Opracowanie strategii zrównoważonego żywienia na wczesnym etapie cyklu produkcyjnego, jest opłacalne w ujęciu długoterminowym.
Wspólnie dajmy nowo narodzonym zwierzętom wszystko to, czego potrzebują.

Bądź na bieżąco

Czy chcesz być informowany o naszych najnowszych osiągnięciach? Zarejestruj się tutaj i bądź na bieżąco.