Factory of the future Drongen

De Factory of the Future Award

Voedselveiligheid en flexibiliteit voor onze klanten geven de doorslag

Vlaamse voedingsbedrijven transformeren hun fabrieken in hoogtechnologische sites om ze klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst. Met de Factory of the Future Awards willen de organisators bedrijven onderscheiden die hierin het voortouw nemen. Royal Agrifirm Group viel dit jaar opnieuw in de prijzen. Net als in 2017 werd de prijs uitgereikt aan de fabriek in Drongen (België) waar we premixen, concentraten, mineraalmengsels en jongdiervoeders produceren. Ook Danone en Cargill viel een bekroning te beurt.

Jaren wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Royal Agrifirm Group ontving deze prijs al in 2017 voor de ultramoderne fabriek van Nuscience in Drongen. Door de site onder meer te digitaliseren, wist Nuscience de traceerbaarheid van zijn producten sterk te verbeteren. “We pakken de uitdagingen van onze tijd ambitieus aan. Onze innovatieve oplossingen voor varkens, pluimvee en rundvee zijn hier het bewijs van. In Drongen ontwikkelen en produceren we premixen, concentraten, mineraalmengsels, jongdiervoeders en additieven voor de veevoederindustrie”, zegt Chris Mercier, Operations Director van Agrifirm EMEA. “Onze teams op het terrein ondersteunen veehouders met praktische oplossingen die het resultaat zijn van jarenlang wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Samen met onze klanten streven we naar oplossingen om de uitdagingen van de moderne voedselketen te overwinnen. Met onze flexibele, efficiënte productie van veilige voeders en voedermiddelen voor veehouders dragen we bij aan een veilige en verantwoorde voedselketen voor de generaties van morgen.”

Een dubbele productiecapaciteit dankzij de inzet van onze medewerkers

Met een combinatie van best practices en nieuwe concepten die voornamelijk zijn ontwikkeld door onze eigen medewerkers, bleven we bij Royal Agrifirm Group investeren in onze slimme fabriek aan de E40. “De voedselveiligheid en flexibiliteit ten opzichte van onze klanten staan voorop. We streven ernaar om altijd in te spelen op de snel veranderende marktomstandigheden. Elk detail is daarbij belangrijk en we optimaliseren de fabriek in Drongen voortdurend. Zo zijn we er niet alleen in geslaagd om onze productiecapaciteit te verdubbelen, maar ook om de productkwaliteit en de service aan onze klanten te verbeteren. Onze medewerkers speelden hierin een sleutelrol. Ze zijn altijd nauw betrokken bij de verbeteringsprojecten. Met hun creativiteit en voortdurende ontwikkeling en opleiding in de afgelopen jaren, legden ze de basis voor onze continue vooruitgang. Deze Factory of the Future Award is de erkenning van hun inzet.” De upgrade van de fabriek wordt voortgezet. “Dit jaar zijn we overgestapt op groene energie. Daarnaast hebben we in 2020 zonnepanelen geïnstalleerd. In de nabije toekomst staan er nog andere duurzaamheidsprojecten op stapel. We willen niet alleen minder afval produceren, maar ook ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot verlagen.”

Over de prijs

De Factory of the Future Awards zijn een erkenning voor toekomstgerichte bedrijven die zich aan de hand van zeven cruciale transformaties voorbereiden op de uitdagingen van de Industrie 4.0. Volgens de sectorfederatie Fevia Vlaanderen en het samenwerkingsplatform Flanders’ FOOD, die dit initiatief gezamenlijk ondersteunen, zijn deze transformaties van vitaal belang voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie. “Blijvend investeren in innovatie en automatisering om de samenwerking te verbeteren en medewerkers op te leiden is cruciaal. Zo kunnen Vlaamse voedingsbedrijven internationaal concurrerend blijven en sneller inspelen op toekomstige trends”, aldus voorzitter van Fevia Vlaanderen Geert Vermeersch.

Wilt u vanaf het begin de touwtjes goed in handen hebben?

Een goede opfokstrategie in een vroeg stadium van de productiecyclus loont op lange termijn.
Laten we samen de jongste dieren al het nodige geven zodat ze later in het leven goed presteren.