Sector Pluimvee

Pluimvee vanaf dag één juist voederen

We leven in uitdagende tijden. Alles verandert snel, of het nu gaat om het klimaat, pandemieën, de digitalisering of marktveranderingen. De jonge dieren een goede start in het leven geven, is belangrijker dan ooit om ze hun potentieel te laten verwezenlijken. Dit geldt voor alle levende wezens en zeker voor pluimvee. Kuikens ondergaan doorgaans een vrij zware, stressvolle periode na het uitkomen. Denk aan het sorteren, de geslachtsbepaling, vaccinatie en het vervoer (soms over lange afstanden) voor ze in de pluimveestal aankomen en eindelijk rust vinden. Daarom geven we al onze partners en klanten twee belangrijke tips mee: voed uw kuikens zo vroeg mogelijk en geef ze het juiste voer!

Waarom zo vroeg mogelijk?

Zoals u allemaal weet, heeft pluimvee via de dooierzak nutriënten in het lichaam. Hiermee kunnen de kuikens de eerste stressfactoren het hoofd bieden, maar het is niet raadzaam om er blindelings op te vertrouwen. Als de jonge, uitgehongerde dieren deze nutriënten aanspreken na het uitkomen, verbruiken ze de waardevolle stoffen die erin zitten ondoeltreffend. Daardoor schieten de nutriënten hun oorspronkelijke doel voorbij, het immuunsysteem versterken.

Hoe kunt u dit probleem dan aanpakken? Door ze zo snel mogelijk te verzorgen. En hoe kunt u de nutriënten het best geven? Met een voer op maat in de pluimveestal. Een vroege voeropname heeft blijvende voordelen voor de kuikens. Denk aan het juiste gebruik en een snelle opname van de dooierzak, een snellere vorming van het maagdarmkanaal en de microflora, een juiste toevoer van nutriënten voor de ontwikkeling van de organen, het skelet, het verenkleed, de huid, het onderhoud …

Hierdoor kunnen de kuikens hun genetische potentieel in termen van groei en productie verwezenlijken. En uiteraard uw investering laten renderen. Voorkomt een juiste, vroege voeding alle tegenslagen die de dieren in hun leven kunnen meemaken? Nee, maar het risico op problemen vermindert aanzienlijk en ze maken meer kans om hun potentieel te verwezenlijken.

Als we dit in het achterhoofd houden, is het duidelijk dat de eier- en schaalkwaliteit ondersteunen door de hen meer calcium en eiwitten te geven naarmate ze ouder wordt, geen garantie biedt op succes. Daarom hebben de specialisten van Agrimprove een innovatieve aanpak uitgedacht die de continue genetische verbeteringen op de voet volgt. De strategie is erop gericht om de hennen optimaal te ondersteunen door het verkalkingsproces van de eierschaal te stimuleren. Dat is belangrijk, want de dieren presteren met de jaren beter, waardoor de intervallen tussen de ovulatie en het leggen steeds korter zijn.

Wat betekent juist voederen in de praktijk?

Het maakt niet uit hoe eenvoudig of ingewikkeld een voer of voederconcept is. Het werkt het alleen als het op het juiste moment en volgens de noden van het dier wordt toegepast. U moet dus echt vooraf nagaan wat de noden van uw toom zijn! De eendagskuikens die pas in uw pluimveestal zijn aangekomen, hebben vooral nood aan erg licht verteerbare nutriënten, zoals aminozuren. Dat zijn de belangrijkste componenten voor de groei en ontwikkeling van de organen, de huid, het verenkleed, de spieren, enzymen … Natuurlijk is naast de juiste nutriënten ook de vorm van voederen belangrijk. Zelfs het beste voer is waardeloos als de dieren het niet opnemen.

Het GalliFirst concept

Naast de aangehaalde punten is het natuurlijk ook erg belangrijk om rekening te houden met regionale omstandigheden zoals het klimaat, het ras, de gangbare productiesystemen, het managementniveau, de vereisten van de klant … Daarom hebben we met GalliFirst een flexibel, alomvattend concept gecreëerd dat inspeelt op de nood om vroeg en goed te voederen, maar tegelijkertijd is afgestemd op de uitdagingen van elke regio. Onze formule bevat alleen de minimale, vereiste ingrediënten. Maar de samenstelling, de vorm, de toepassingsmogelijkheden en de gebruiksduur van GalliFirst variëren naargelang de regio. Zo krijgt elke toom de beste start, eender waar.

Bovendien weten we maar al te goed dat een speciaal voer voor de eerste levensfase geen dip in de voeropname mag veroorzaken als de dieren op het gebruikelijke voeder overschakelen. Daarom kijken we graag met u mee naar de voeders die u in de latere fase zult geven om onze formule op het totale voerconcept af te stemmen.

We zijn altijd bereid om onze kennis te delen en met die van u te combineren. Samen creëren we waarde vanaf dag één.

Uw Earlyfeed expert
Stefan Alius
Product Manager Poultry

We geven deze contactpersoon op in functie van uw browselocatie. U kunt hier uiteraard ook onze andere contactpersonen en locaties raadplegen.

Wilt u vanaf het begin de touwtjes goed in handen hebben?

Een goede opfokstrategie in een vroeg stadium van de productiecyclus loont op lange termijn.
Laten we samen de jongste dieren al het nodige geven zodat ze later in het leven goed presteren.