Prawidłowe odżywianie jednodniowych piskląt jest kluczowe

Prawidłowe odżywianie jednodniowych piskląt jest kluczowe dla uzyskania dobrych wyników produkcyjnych a w konsekwencji ekonomicznych. Proces wykluwania się oraz transport są czynnikami stresowymi dla jednodniowych piskląt. Aby zminimalizować negatywne skutki stresu, należy od pierwszych godzin tuczu dostarczyć ptakom niezbędnych składników pokarmowych takich jak np. przeciwutleniacze. Chociaż dzięki obecności woreczka żółtkowego natura dostarcza jednodniowemu pisklęciu niezbędnych składników odżywczych do przetrwania pierwszych kilkunastu godzin życia po wykluciu, dodatkowe karmienie pisklęcia odpowiednią paszą jest niezbędne do stymulowania prawidłowego rozwoju jego jelit. Jelito jest pierwszą linią obrony w ochronie przed chorobami i odpowiada za jak najlepsze wykorzystanie składników pokarmowych paszy.

Ułatwienie zmian

Innowaycjny Prestarter GalliFirst został opracowany, aby dostarczyć pisklętom niezbędne składniki pokarmowe, po to aby zaspokoić potrzeby żywieniowe piskląt jednodniowych oraz umożliwić im prawidłowy rozwój, co w konsekwencji przyczyni się do uzyskania doskonałych wyników produkcyjnych Szybkie i stabilne zwiększanie spożycia paszy, któremu sprzyja jednorodna, struktura (mikrogranulat) oraz wyselekcjonowany skład, ułatwia ptakom przejście do żywienia opartego na paszy i sprzyja płynnemu ich rozwojowi. GalliFirst to połączenie wysoko przyswajalnych źródeł białka, które zapewniają optymalne zaopatrzenie organizmu i oraz układu odpornościowego w niezbędne aminokwasy.

Aby uzyskać szybki i zrównoważony rozwój jelit na całej ich długość przy jednoczesnym nie obciążaniu przewodu pokarmowego, źródło składników pokarmowych dostarczanych do jelit w pierwszych dniach życia powinno stanowić kombinacja „znanych” składników pokarmowych pochodzących z woreczka żółtkowego oraz składników pokarmowych dostarczanych wraz z paszą. Specjalnie opracowana koncepcja bazująca na połączenia rozwiązania fitobiotycznego ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowy (MCFA) wspiera układ pokarmowy w prawidłowym rozwoju, w szczególności po dużym stresie jakiego ptaki doświadczyły w pierwszych godzinach swojego życia. Gallifirst został opracowany jako pasza tylko na pierwsze dni tuczu (do 2 doby życia), której głównym celem jest jak najwcześniejszastymulacji ptaków do pobierania paszy. Prestarter ten został tak zbilansowany, aby późniejsze pobranie pasz starter było jak najefektywniejsze, a układ pokarmowy był przygotowany na płynne przejścia pomiędzy kolejnymi fazami żywienia, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiąganego wyniku końcowego.

Efekty stosowania produktu GalliFirst u klientów:

GalliFirst może być stosowany w każdych warunkach, nawet wtedy, gdy czynniki stresowe są zminimalizowane, jak to miało miejsce w testach przeprowadzonych na polskiej fermie.

BudynekWylęgarniaWiek stada rodzicielskiego:ProduktŚmiertelność (%)Masa ciała (7 dni):Masa ciała (14 dni):Masa ciała (21 dni):
Kurnik 1Wylęgarnia 139GalliFirst2,681190318991
Kurnik 2Wylęgarnia 235GalliFirst1,544180320971
Kurnik 3Wylęgarnia 235GalliFirst1,794175323956
BudynekWylęgarniaWiek stada rodzicielskiego:ProduktŚmiertelność (%)Masa ciała (28 dni):Masa ciała (34 dni):Masa ciała (42 dni):
Kurnik 1Wylęgarnia 139GalliFirst2,681153719892844
Kurnik 2Wylęgarnia 235GalliFirst1,544147220332844
Kurnik 3Wylęgarnia 235GalliFirst1,794145020332844

Te dane terenowe wyraźnie pokazują wpływ GalliFirst na pobranie paszy, a tym samym na przyrost masy ciała i wykorzystanie paszy przy niskiej śmiertelności 1,8% w obu grupach.

Obserwacje te potwierdzają inni klienci w innych regionach, zwłaszcza gdy czas transportu był długi, jakość piskląt jednodniowych nie była optymalna lub gdy pochodziły z ferm o mieszanych stadach rodzicielskich. Wszystkie te okoliczności są regularnie spotykane u hodowców brojlerów.

Oprócz tych efektów, w stadach żywionych GalliFirst zaobserwowano również pozytywny wpływ na wyrównanie, wczesne pobranie paszy i zmniejszenie selekcji/śmiertelności.

Te wczesne pierwsze informacje zwrotne z rynku wskazują, że podawanie właściwej paszy jednodniowym pisklętom tak wcześnie, jak to możliwe, jest kluczowe dla osiągnięcia dobrych wyników w trudnych czasach oraz nieoptymalnych warunkach. Nawet w optymalnych warunkach, dzięki takiej koncepcji wczesnego podawania paszy, nadal można osiągnąć wzrost wydajności. Jednak nawet w przypadku jak najlepszych warunków środowiskowych możemy oczekiwać poprawy parametrów produkcyjnych w zakresie np. wyrównania stada.

Zbilansowane żywienie młodych zwierząt  

Opracowanie strategii zrównoważonego żywienia na wczesnym etapie cyklu produkcyjnego, jest opłacalne w ujęciu długoterminowym.
Wspólnie dajmy nowo narodzonym zwierzętom wszystko to, czego potrzebują.

Bądź na bieżąco

Czy chcesz być informowany o naszych najnowszych osiągnięciach? Zarejestruj się tutaj i bądź na bieżąco.