sektor Trzoda chlewna

Dojrzewanie jelit na wczesnym etapie rozwoju prosiąt

Przewód pokarmowy młodego prosięcia jest bardzo złożonym środowiskiem. Należy chronić go przed patogenami i toksynami, a jednocześnie zapewnić czynne i bierne wchłanianie składników odżywczych. W przypadku współczesnych, wysokopłodnych loch, ten skomplikowany system jest bardzo obciążony. Dlatego też skupienie się na optymalnym spożyciu siary, w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi superprestarterami, takimi jak Babito®, prowadzi do szybszego dojrzewania jelit, a w konsekwencji bardziej płynnego procesu odsadzenia. 

Dojrzewanie prenatalne  

Proces dojrzewania przewodu pokarmowego prosiąt rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, przyspiesza tuż po urodzeniu i trwa do okresu po odsadzeniu. Podczas ciąży przewód pokarmowy przechodzi szereg zmian morfologicznych i funkcjonalnych, za które odpowiadają hormony, czynniki wzrostu oraz czynniki / produkty luminalne. Wzrost poziomu kortyzolu zbiega się w czasie z rozwojem kwasu żołądkowego, wydzielania gastryny i aktywności enzymów. Na prenatalny rozwój przewodu pokarmowego wpływa również spożycie płynu owodniowego przez płód, ale ten czynnik wydaje się być mniej istotny (Sangild i in., 2000). Kosmki w jelicie cienkim zaczynają się rozwijać we wczesnym stadium ciąży, a krypty na późniejszym etapie. Komórki nabłonkowe jelita cienkiego dzielą się m.in. na enterocyty umożliwiające prosięciu wchłanianie aminokwasów, cukrów, jonów, lipidów itp. W przeciwieństwie do stosunkowo dobrze rozwiniętego jelita cienkiego, jelito grube przechodzi proces dojrzewania rozpoczynający się zazwyczaj dwa tygodnie po narodzinach. 

Dojrzewanie wkrótce po narodzinach 

Po narodzinach przewód pokarmowy przechodzi dużą transformację (Tabela 1). Badania wykazały, że wysokość enterocytów dwunastnicy zwiększyła się z 14,6 µm w chwili narodzin do 20,0, 25,7, a nawet 33,7 µm odpowiednio w 3., 7. i 14. dniu po porodzie (Godlewski i in., 2005). Ten imponujący wzrost i rozwój, wraz z biologicznym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, zależy przede wszystkim od składu i ilości siary i mleka. 

Inaczej niż u ludzi, układ krążenia matki i płodu jest oddzielony warstwami nabłonkowymi (łożysko nabłonkowe). Z tego powodu przenoszenie odporności w postaci matczynej immunoglobuliny G (IgG) przez łożysko jest trudne. Ponieważ raporty wskazują, że droga przenoszenia (łożysko lub siara) nie wpływa na jakość IgG, konieczne jest podawanie nowo narodzonemu prosięciu jak największej ilości siary. Wchłanianie makromolekułów IgG powinno zakończyć się przed zamknięciem jelita (w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu). Siara jest również źródłem niezbędnych składników odżywczych i energii dla prosiąt, które rodzą się z małymi zapasami energii. Wspiera także dojrzewanie przewodu pokarmowego, ponieważ dostarcza substancji bioaktywnych, takich jak laktoferyna, lizozymy, laktoperoksydaza, naskórkowy czynnik wzrostu i insulinopodobne czynniki wzrostu. 

Zwiększenie produkcji siary 

Płynny proces oproszenia jest niezbędny dla wydajnej produkcji siary. Zapewnienie odpowiedniej diety bogatej w błonnik pod koniec ciąży i na początku laktacji ma działanie przeczyszczające i zmniejsza ryzyko zaparć. Wapń, który jest obficie wykorzystywany podczas produkcji siary / mleka, jest pozyskiwany głównie z kości. Odpowiednia dbałość o równowagę elektrolitową w paszy podawanej lochom zapewnia wystarczającą mobilizację wapnia. Badania wykazały również, że lochy o obniżonej kondycji produkują mniej siary (Quesnel i in., 2015). Dlatego też ogólna rada jest taka, aby żywić lochy zgodnie z ich potrzebami żywieniowymi i kondycją. Inną dobrą praktyką promującą spożycie siary przez prosięta jest dzielone ssanie. 

Babito®, superprestarter sprzyjający dojrzewaniu jelit 

Ponieważ współczesne prosięta spożywają coraz mniejsze ilości siary / mleka, do dalszego rozwoju układu pokarmowego konieczne jest wczesne spożywanie paszy stałej. Ale nie tylko! Stale prowadzone badania wykazały, że nawet uznany na całym świecie superprestarter Babito® może zostać ulepszony poprzez dodanie specyficznych związków bioaktywnych pochodzących z mleka, co skutkuje zwiększeniem długości kosmków o dodatkowe 9% w wieku 14 dni (Rycina 1). Dodatkowo następuje intensyfikacja proliferacji pożytecznych bakterii, takich jak Lactobacillus, a zmniejsza się obciążenie patogennymi bakteriami Enterobacteriaceae. Ponadto starannie dobrane składniki Babito® stymulują wydzielanie kwasów i enzymów, co prowadzi do lepszego przystosowania się do surowców roślinnych, a w konsekwencji do większej wydajności w późniejszym życiu (Rycina 2). 

Rycina 1. Wpływ START+ na liczbę bakterii Lactobacillus w żołądku, jelicie krętym i okrężnicy
*różnica istotna, P < 0,05
Rycina 1: Funkcja bariery jelitowej mierzona jako TEER (transnabłonkowa oporność elektryczna) po 4 godzinach na linii komórkowej Caco2 ze stresorem lub bez niego. (Wartość względna w stosunku do T0h = 100%)
* różnica istotna, P < 0,05

Wniosek

Odpowiednie żywienie loch, w połączeniu ze spożyciem paszy stałej (Babito®) przez prosięta na wczesnym etapie rozwoju, pomaga w dojrzewaniu przewodu pokarmowego młodych prosiąt, zapewniając dobry i zdrowy wzrost oraz ułatwiając przemiany następujące w okresie odsadzenia. 

Twój ekspert Earlyfeed
Delphine Van Zele
Product Manager Swine

Ten kontakt został zasugerowany na podstawie lokalizacji, z której przeglądasz. Tutaj możesz oczywiście sprawdzić również inne nasze kontakty i lokalizacje.

Zbilansowane żywienie młodych zwierząt  

Opracowanie strategii zrównoważonego żywienia na wczesnym etapie cyklu produkcyjnego, jest opłacalne w ujęciu długoterminowym.
Wspólnie dajmy nowo narodzonym zwierzętom wszystko to, czego potrzebują.

Bądź na bieżąco

Czy chcesz być informowany o naszych najnowszych osiągnięciach? Zarejestruj się tutaj i bądź na bieżąco.